SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

ALGAVAD KURSUSED


Äriplaani koostamine

(moodul 3)

Algus 03.08.2015. Lõpp 11.09.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Hind 600 eurot.

Käsitletavad teemad: Äriidee, äriplaani olemus, liigid, sisu. Äriidee, äriplaani olemus, liigid, sisu. Äriplaani osad: kokkuvõte, ettevõtja, juhtkond, personal, võtmeisikud, äriideekirjeldus ja eristus, toode või teenus, turg, konkurents, kliendid ja turustamine. Rahastamise süsteem, investeeringute mudel, müügiplaan, raha liikumise aruanne, kulude aruanne, tulude ja kulude aruanne, algbilanss, tegevuse tulukuse hindamine, hinnakujundus, tegevuse keskkonna toime hindamine ja keskkonna ohtlikus, riskide kaardistus ja analüüs, vastuabinõude kavandamine riskiteguritele. Ülesannete lahendamine kõigi äriplaani osade kohta. Õppejõud: K. Luhats (eesti keel), T. Izjumnikova (vene keel).

Raamatupidamine

(moodul 2)

Algus 03.08.2015. Lõpp 11.09.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Hind 600 eurot.

Käsitletavad teemad: Sissejuhatus erialasse: tutvumine ergonoomika alustega, töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Raamatupidamise alused: raamatupidamise dokumendid, bilanss, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted, raamatupidamise lausendid, varade arvestus, tulud ja kulud, omakapital. Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Õppejõud: T. Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Aastaaruande koostamine

(moodul 9)

Algus 03.08.2015. Lõpp 11.09.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Hind 600 eurot.

Käsitletavad teemad: Ülevaade aastaaruande olemusest ja analüüsi meetoditest. Ülevaade aastaaruande olemusest ja analüüsi meetoditest. Aastaaruande koostamine, analüüsi võtted ja meetodid, käibe- põhivara, kohustuste ja omakapitali, kapitali, kasumi, rahavoogude ning rentaabluse analüüs, analüüsi teostamine rahandussuhtarvude abil. Õppejõud: T.Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

(moodulid 2-7)

Algus 03.08.2015. Lõpp 27.11.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 170 akadeemilist tundi. Hind 1600 eurot.

Ettevõtlusvormid, ettevõtlusvormi valik, ettevõtlusvormide alane seadusandlus ja selle uuendused (25 t). Äriidee, äriplaan ja selle koostamine (56 t). Ettevõtte rahastamise mudel (10 t). Ettevõtte tegevuse juhtimine (10 t). Ettevõtte raamatupidamise dokumendid: bilanss, selle sisu, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted (54 t). Ettevõtte juriidiline aabits (15 tundi). Õppejõud: K. Luhats (eesti keel), A. Hindpere-Raudsik (eesti keel), S. Siht (vene keel), G. Laane (vene keel).

Raamatupidamine (sh. aastaaruande koostamine)

(moodulid 1-10)

Algus 03.08.2015. Lõpp 27.11.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 170 akadeemilist tundi. Hind 1600 eurot.

Sissejuhatus erialasse (4 t). Raamatupidamise alused (50 t). Juhtimis- ja finantsarvestus (20 t). Raamatupidamisarvestus I (15 t). Raamatupidamisarvestus II (15 t). Finantsturud, maksuõigus, siseaudit (30 t). Erialapraktika II: aastaaruande koostamine, analüüs (24 t). Erialapraktika III: finantsanalüüs (12 t). Õppejõud: T. Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel), O. Jelfimova (vene keel), G. Laane (vene keel).