SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

ALGAVAD KURSUSED


Äriplaani koostamine

(moodul 3)

Algus 01.09.2015. Lõpp 09.10.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Äriidee, äriplaani olemus, liigid, sisu. Äriplaani osad: kokkuvõte, ettevõtja, juhtkond, personal, võtmeisikud, äriideekirjeldus ja eristus, toode või teenus, turg, konkurents, kliendid ja turustamine. Rahastamise süsteem, investeeringute mudel, müügiplaan, raha liikumise aruanne, kulude aruanne, tulude ja kulude aruanne, algbilanss, tegevuse tulukuse hindamine, hinnakujundus, tegevuse keskkonna toime hindamine ja keskkonna ohtlikus, riskide kaardistus ja analüüs, vastuabinõude kavandamine riskiteguritele. Ülesannete lahendamine kõigi äriplaani osade kohta. Õppejõud: K. Luhats (eesti keel), T. Izjumnikova (vene keel).

Raamatupidamine

(moodul 2)

Algus 01.09.2015. Lõpp 09.10.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Sissejuhatus erialasse: tutvumine ergonoomika alustega, töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Raamatupidamise alused: raamatupidamise dokumendid, bilanss, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted, raamatupidamise lausendid, varade arvestus, tulud ja kulud, omakapital. Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Õppejõud: T. Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Aastaaruande koostamine

(moodul 9)

Algus 01.09.2015. Lõpp 09.10.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Ülevaade aastaaruande olemusest ja analüüsi meetoditest. Aastaaruande koostamine, analüüsi võtted ja meetodid, käibe- põhivara, kohustuste ja omakapitali, kapitali, kasumi, rahavoogude ning rentaabluse analüüs, analüüsi teostamine rahandussuhtarvude abil. Õppejõud: T.Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

(moodulid 2-7)

Algus 01.09.2015. Lõpp 29.12.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 170 akadeemilist tundi. Hind 1920 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Ettevõtlusvormid, ettevõtlusvormi valik, ettevõtlusvormide alane seadusandlus ja selle uuendused (25 t). Äriidee, äriplaan ja selle koostamine (56 t). Ettevõtte rahastamise mudel (10 t). Ettevõtte tegevuse juhtimine (10 t). Ettevõtte raamatupidamise dokumendid: bilanss, selle sisu, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted (54 t). Ettevõtte juriidiline aabits (15 tundi). Õppejõud: K. Luhats (eesti keel), A. Hindpere-Raudsik (eesti keel), S. Siht (vene keel), G. Laane (vene keel).

Raamatupidamine (sh. aastaaruande koostamine)

(moodulid 1-10)

Algus 01.09.2015. Lõpp 29.12.2015. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 170 akadeemilist tundi. Hind 1920 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Sissejuhatus erialasse (4 t). Raamatupidamise alused (50 t). Juhtimis- ja finantsarvestus (20 t). Raamatupidamisarvestus I (15 t). Raamatupidamisarvestus II (15 t). Finantsturud, maksuõigus, siseaudit (30 t). Erialapraktika II: aastaaruande koostamine, analüüs (24 t). Erialapraktika III: finantsanalüüs (12 t). Õppejõud: T. Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel), O. Jelfimova (vene keel), G. Laane (vene keel).

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

aastane kursus

Algus 01.09.2015. Lõpp 25.08.2016. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 1920 akadeemilist tundi, sh iseseisev töö. Hind 3000 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: 1. Sissejuhatus. Majanduskeskkond ja ettevõtlus (80 t). Õppejõud: K. Luhats, T. Izjumnikova 2. Ettevõtlusvormid ja nende olemus. Ettevõtlusvormi valik. Ettevõtlusvormide alane seadusandlus (50 t). Õppejõud: K. Luhats, T. Izjumnikova 3. Äriidee. Äriplaan ja selle koostamine (200 t). Õppejõud: K. Luhats, T. Izjumnikova 4. Ettevõtte rahastamise mudel (100 t). Õppejõud: I. Luiska 5. Ettevõtte tegevuse juhtimine (100 t). Õppejõud: U. Külv 6. Ettevõtte raamatupidamisaruanded: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastaaruande koostamise põhimõtted (200 t). Õppejõud: T. Kuur, R. Sikk, S. Siht 7. Ettevõtja juriidiline aabits (200 t). Õppejõud: A. Hindpere-Raudsik, K. Sacik, I. Samohvalova 8. Asjaajamine ettevõttes (100 t). Õppejõud: M. Aleksejeva 9. Ärieetika ja -etikett (100 t). Õppejõud: K. Luhats 10. Ettevõtte tegevuse hindamine (170 t). Õppejõud: K. Luhats, G. Laane 11. Erialapraktika I (300 t): arvutiõpe (J. Olt), eesti keel (K. Nesterova), vene keel (G. Panova). 12. Erialapraktika II (160 t): inglise keel (G. Kruusmägi). 13. Erialapraktika III (120 t): äriplaani koostamine (K. Luhats, T. Izjumnikova) Lõputöö: K. Luhats, T. Izjumnikova

Raamatupidamine

aastane kursus

Algus 01.09.2015. Lõpp 25.08.2016. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 1920 akadeemilist tundi, sh iseseisev töö. Hind 3000 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: 1. Sissejuhatus erialasse (200 t). Õppejõud: R. Sikk, S. Siht 2. Raamatupidamise alused (200 t). Õppejõud: R. Sikk, O. Jelfimova 3. Juhtimis- ja finantsarvestus (200 t). Õppejõud: T. Kuur, S. Siht 4. Raamatupidamisarvestus I (200 t). Õppejõud: R. Sikk, O. Jelfimova 5. Raamatupidamisarvestus II (200 t). Õppejõud: R. Sikk, O. Jelfimova 6. Finantsturud, maksuõigus, siseaudit (200 t). Õppejõud: I. Luiska, G. Laane 7. Rahvusvaheline raamatupidamine (200 t). Õppejõud: S. Veiman 8. Erialapraktika (200 t): raamatupidamine arvutil (I. Fedotova). 9. Erialapraktika (160 t): aastaaruanne, analüüs (T. Kuur, O. Jelfimova). 10. Erialapraktika (120 t): finantsanalüüs (K. Luhats, O. Jelfimova). Lõputöö. K. Luhats, O. Jelfimova

Majandusmatemaatika ja statistika

aastane kursus

Algus 01.09.2015. Lõpp 25.08.2016. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 1920 akadeemilist tundi, sh iseseisev töö. Hind 3000 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: 1. Sissejuhatus erialasse. Majandusmatemaatika I (639 t). Õppejõud: S. Tõnismägi 2. Majandusmatemaatika II (639 t): matemaatiline statistika, matemaatiline planeerimine. Õppejõud: S. Tõnismägi 3. Majandusstatistika, eesti keel (639 t). Õppejõud: H. Koppel, K. Nesterova, 4. Lõpueksam