SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 07.08.2017. Lõpp 15.09.2017. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 tundi (sh 30 t praktiline töö) + 30 t iseseisev töö. Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Sissejuhatus erialasse: tutvumine ergonoomika alustega, töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Raamatupidamise alused: raamatupidamise dokumendid, bilanss, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted, raamatupidamise lausendid, varade arvestus, tulud ja kulud, omakapital. Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Õppejõud: T. Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri