SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 07.08.2017. Lõpp 01.12.2017. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 170 tundi (sh 85 t praktiline töö) + 85 t iseseisev töö. Hind 1920 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Sissejuhatus erialasse (4 t). Raamatupidamise alused (50 t). Juhtimis- ja finantsarvestus (20 t). Raamatupidamisarvestus I (15 t). Raamatupidamisarvestus II (15 t). Finantsturud, maksuõigus, siseaudit (30 t). Erialapraktika II: aastaaruande koostamine, analüüs (24 t). Erialapraktika III: finantsanalüüs (12 t). Õppejõud: T. Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel), O. Jelfimova (vene keel), G. Laane (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri