SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 02.10.2017. Lõpp 10.11.2017. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 tundi (sh 30 t praktiline töö) + 30 t iseseisev töö. Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Ülevaade aastaaruande olemusest ja analüüsi meetoditest. Aastaaruande koostamine, analüüsi võtted ja meetodid, käibe- põhivara, kohustuste ja omakapitali, kapitali, kasumi, rahavoogude ning rentaabluse analüüs, analüüsi teostamine rahandussuhtarvude abil. Õppejõud: T.Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri