SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 02.10.2017. Lõpp 10.11.2017. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse maht 60 tundi (sh 30 t praktiline töö) + 30 t iseseisev töö. Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Äriõigus ja äriseadustik. Äriühingud, nende loomine ja tegevuse korraldamine. Tööõigussuhted ettevõtluses ja Tööõigusseadus. Tööandja ja töövõtja pädevused. Tsiviilseadusandlus. Lepingud ja nende sõlmimise kord. Vastutus lepingutingimuste mittetäitmise korral. Kriminaal- ja administratiivvastutus majandusalaste õigusrikkumiste ja süütegude korral. Majanduskuriteod ja nende ennetamine ning sanktsioneerimine. Praktiliste situatsioonülesannete ja kaasuste lahendamine äriõiguse, tööõiguse, tsiviil- ja lepinguõiguse ning kriminaalõiguse valdkonnas. Õppejõud: A. Hindpere-Raudsik (eesti keel). I. Samohvalova (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri