SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 05.03.2018. Lõpp 13.04.2018. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 90 tundi (sh. loengud 30 t, praktiline töö 30 t, iseseisev töö 30 t). Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Ülevaade aastaaruande olemusest ja analüüsi meetoditest. Aastaaruande koostamine, analüüsi võtted ja meetodid, käibe- põhivara, kohustuste ja omakapitali, kapitali, kasumi, rahavoogude ning rentaabluse analüüs, analüüsi teostamine rahandussuhtarvude abil. Õppejõud: T.Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri