SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

ALGAVAD KURSUSED


Raamatupidamine

(moodul 2) õppekavarühm 0411

Algus 25.11.2019. Lõpp 15.01.2020. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 720 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Raamatupidamise alused: raamatupidamise dokumendid, bilanss, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted, raamatupidamise lausendid, varade arvestus, tulud ja kulud, omakapital. Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Õppejõud: H. Raudpuu (eesti keel), S. Siht (vene keel).