SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

ALGAVAD KURSUSED


Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

(moodul 3) õppekavarühm 0413

Algus 18.02.2020. Lõpp 07.04.2020. Õppekeel: eesti. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 864 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Äriidee, äriplaani olemus, liigid, sisu. Äriplaani osad: kokkuvõte, ettevõtja, juhtkond, personal, võtmeisikud, äriideekirjeldus ja eristus, toode või teenus, turg, konkurents, kliendid ja turustamine. Rahastamise süsteem, investeeringute mudel, müügiplaan, raha liikumise aruanne, kulude aruanne, tulude ja kulude aruanne, algbilanss, tegevuse tulukuse hindamine, hinnakujundus, tegevuskeskkonna toime hindamine ja keskkonna ohtlikus, riskide kaardistus ja analüüs, vastuabinõude kavandamine riskiteguritele. Ülesannete lahendamine kõigi äriplaani osade kohta. Õppejõud: K. Luhats

Erialaline Inglise keel

(moodul 12) õppekavarühm 0415

Algus 20.02.2020. Lõpp 19.03.2020. Õppekeel: vene. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 864 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Üldkeele omandamine ja süvendamine suunitlusega ärikeelele. Grammatika ülesanded ja situatsioonitekstid lugemise, rääkimise, kuulamise ja kirjutamise arendamiseks. Ärikeelelise suhtluse omandamine, ärikommunikatsioon. Õppejõud: G. Kruusmägi