SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

ALGAVAD KURSUSED


Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

(moodul 3) õppekavarühm 0413

Algus 02.06.2020. Lõpp 28.07.2020. Õppekeel: eesti. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 999 eurot (sh käibemaks). Kursus toimub distantsõppena.

Käsitletavad teemad: Äriidee, äriplaani olemus, liigid, sisu. Äriplaani osad: kokkuvõte, ettevõtja, juhtkond, personal, võtmeisikud, äriideekirjeldus ja eristus, toode või teenus, turg, konkurents, kliendid ja turustamine. Rahastamise süsteem, investeeringute mudel, müügiplaan, raha liikumise aruanne, kulude aruanne, tulude ja kulude aruanne, algbilanss, tegevuse tulukuse hindamine, hinnakujundus, tegevuskeskkonna toime hindamine ja keskkonna ohtlikus, riskide kaardistus ja analüüs, vastuabinõude kavandamine riskiteguritele. Ülesannete lahendamine kõigi äriplaani osade kohta. Õppejõud: K. Luhats

Raamatupidamine

(moodul 2) õppekavarühm 0411

Algus 29.06.2020. Lõpp 16.07.2020. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 720 eurot (sh käibemaks). Kursus toimub distantsõppena.

Käsitletavad teemad: Raamatupidamise alused: raamatupidamise dokumendid, bilanss, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted, raamatupidamise lausendid, varade arvestus, tulud ja kulud, omakapital. Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Õppejõud: T. Kuur (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Erialaline Inglise keel

(moodul 12) õppekavarühm 0415

Algus 09.06.2020. Lõpp 03.07.2020. Õppekeel: vene. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 999 eurot (sh käibemaks). Kursus toimub distantsõppena.

Käsitletavad teemad: Üldkeele omandamine ja süvendamine suunitlusega ärikeelele. Grammatika ülesanded ja situatsioonitekstid lugemise, rääkimise, kuulamise ja kirjutamise arendamiseks. Ärikeelelise suhtluse omandamine, ärikommunikatsioon. Õppejõud: G. Kruusmägi