SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Ettevõtlus

Õppekava koosneb järgmistest moodulitest:

 1. Sissejuhatus. Majanduskeskkond ja ettevõtlus (80 tundi). Õppejõud: K. Luhats, T. Izjumnikova
 2. Ettevõtlusvormid ja nende olemus. Ettevõtlusvormi valik. Ettevõtlusvormide alane seadusandlus (50 tundi). Õppejõud: K. Luhats, T. Izjumnikova
 3. Äriidee. Äriplaan ja selle koostamine (200 tundi). Õppejõud: K. Luhats, T. Izjumnikova
 4. Ettevõtte rahastamise mudel (100 tundi). Õppejõud: I. Luiska
 5. Ettevõtte tegevuse juhtimine (100 tundi). Õppejõud: U. Külv
 6. Ettevõtte raamatupidamisaruanded: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastaaruande koostamise põhimõtted (200 tundi). Õppejõud: T. Kuur, R. Sikk, S. Siht
 7. Ettevõtja juriidiline aabits (200 tundi). Õppejõud: A. Hindpere-Raudsik, K. Sacik, I. Samohvalova
 8. Asjaajamine ettevõttes (100 tundi). Õppejõud: M. Aleksejeva
 9. Ärieetika ja -etikett (100 tundi). Õppejõud: K. Luhats
 10. Ettevõtte tegevuse hindamine (170 tundi). Õppejõud: K. Luhats, G. Laane
 11. Erialapraktika I (300 tundi): arvutiõpe (J. Olt), eesti keel (K. Nesterova), vene keel (G. Panova).
 12. Erialapraktika II (160 tundi): inglise keel (G. Kruusmägi).
 13. Erialapraktika III (120 tundi): äriplaani koostamine (K. Luhats, T. Izjumnikova)

Lõputöö: K. Luhats, T. Izjumnikova

 

LOE MOODULITEST

ÕPPEKAVA ANDMED