SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kvaliteet

Kvaliteedi tagamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ning haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” nõuetest.

Enamusel ARE Koolituse lektoritel on pikaajaline kõrgkooli õppejõu tööstaaž ning paljud neist on lisaks veel oma eriala tunnustatud praktikud. Lektorite andmetega saab täpsemalt tutvuda menüüpunktis „Õppejõud”. Lektoritel on kohustus olla kursis oma erialal toimuvate muudatustega ning osaleda vastavatel täiendkoolitustel.

Üldjuhul komplekteeritakse õpperühmad väikesed ja see annab õppejõule võimaluse tegeleda õppuritega personaalselt. Kõigi küsimustega saab kohe lektori poole pöörduda.

ARE Koolituse õppekeskkond on piisav täiendkoolituse läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks.

Koolil on olemas loengute läbiviimiseks vajalikud auditooriumid (12), raamatukogu ja tehniline inventar (arvutid vajaliku tarkvaraga, video- ja grafoprojektorid jm õppevahendid).