SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Meist

MTÜ I Studium poolt hallatav Erakool ARE Koolitus alustas 2012. aastal ettevõtlus-, raamatupidamis- ning majandusmatemaatika ja statistika kursustega (koolitusluba nr 6424HTM). Kursused koosnevad moodulitest. Mooduleid saab valida ka põhikursusest eraldi. Õppida on võimalik eesti ja vene keeles. Õppetöö toimub tavaliselt väikestes rühmades (kuni 5 inimest), mis annab õppejõule võimaluse tegeleda iga õpilasega personaalselt. Alates 2019.a. toimub õpe ka aadressil Kopli 82-41. Sinna on loodud väikeste rühmade (1-5 inimest) tarbeks kodune õppekeskkond.

MTÜ I Studium on haridusmaastikul tegutsenud juba 1993. aastast. Kuni 2012. aastani haldas ta Kõrgkooli “I Studium”. Kõik  Erakool ARE Koolitus lektorid on pikaajalise kõrgkoolistaažiga õppejõud.