SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Õppejõud

Haridustase: kõrgharidus ärijuhtimise bakalaureus
Lõpetatud kõrgkool: Estonian Business School (2003)
Eriala: ärijuht
Põhilised tegevusalad: ettevõtja, kõrgkooli õppejõud, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 5 aastat
Õpetatavad õppeained: raamatupidamine, raamatupidamise arvutiprogrammid
Haridustase: kõrgharidus õigusteaduste magister
Lõpetatud kõrgkool: Sotsiaal-Humanitaarinstituut (2005), Audentese Ülikool (2006)
Eriala: jurist-ökonomist
Põhilised tegevusalad: TTÜ majandusteaduskonna doktorant, juriidilised konsultatsioonid, ettevõtlus, õppejõud-koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 6 aastat
Õpetatavad õppeained: maksuõigus, õiguse alused, tööõigus, tsiviilõigus, haldusõigus
Haridustase: kõrgharidus IT magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tallinna Polütehniline Instituut (1980)
Eriala: Majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise organiseerimine
Põhilised tegevusalad: õppejõud
Tööstaaž õppejõuna: 18 aastat
Õpetatavad õppeained: informaatika, ergonoomika
Haridustase: kõrgharidus õigusteaduste ja majandusteaduste magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tallinna Polütehniline Instituut (1980), Tartu Ülikool (1987)
Eriala: jurist-ökonomist
Põhilised tegevusalad: õppejõud, jurist, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 15 aastat
Õpetatavad õppeained: Rooma eraõiguse alused, äriõigus, õiguse entsüklopeedia, tööõigus, lepinguõigus, võlaõigus, ettevõtte ökonoomika
Haridustase: õigusteaduste magister
Lõpetatud kõrgkool: Kõrgkool „I Studium“ (2006), Audentese Ülikool (2008)
Eriala: jurist
Põhilised tegevusalad: töö riigiametis, jurist-koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 3 aastat
Õpetatavad õppeained: võlaõigus, tsiviilõigus, finantsõigus
Haridustase: kõrgharidus, PHD
Lõpetatud kõrgkool: Tuula Pedagoogiline Ülikool (1959), Tveri Ülikool (1972)
Eriala: Inglise-, saksa-, ladina keele filoloog
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 28 aastat
Õpetatavad õppeained: inglise keel, saksa keel, ladina keel
Haridustase: kõrgharidus, tehnikamagistri kraad
Lõpetatud kõrgkool: TTÜ (2000), TTÜ (2003)
Eriala: arvuti- ja süsteemitehnik
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja, informaatika
Tööstaaž õppejõuna: 7 aastat
Õpetatavad õppeained: informaatika, infotöötlus
Haridustase: kõrgharidus magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tartu Ülikool (1974), aspirantuur TAMJ juures (1976)
Eriala: majandusteadlane
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 19 aastat
Õpetatavad õppeained: ettevõtlus, turundus, majandusanalüüs
Haridustase: kõrgharidus magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tartu Ülikool (1974)
Eriala: jurist
Põhilised tegevusalad: tegevprokurör, õppejõud
Tööstaaž õppejõuna: 6 aastat
Õpetatavad õppeained: õiguse entsüklopeedia, karistusõigus, majanduskuriteod
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tallinna Polütehniline Instituut (1977)
Eriala: raamatupidamine
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 21 aastat
Õpetatavad õppeained: raamatupidamise alused, raamatupidamine
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: Irkutski Rahvamajandusinstituut (1973)
Eriala: tööstuslik planeerimine
Põhilised tegevusalad: õppejõud, pangandus
Tööstaaž õppejõuna: 13 aastat
Õpetatavad õppeained: raha- ja pangandus, investeeringute juhtimine, finantsanalüüs, ettevõtte rahandus
Haridustase: kõrgharidus, PHD
Lõpetatud kõrgkool: Leningradi Riiklik Ülikool (1982), Leningradi Riiklik Ülikool, aspirantuur (1988)
Eriala: vene keel ja kirjandus
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja, konsultant
Tööstaaž õppejõuna: 17 aastat
Õpetatavad õppeained: vene keel, asjaajamine
Haridustase: kõrgharidus, PHD
Lõpetatud kõrgkool: Uurali Riiklik Ülikool (1962), matemaatikateaduste kandidaadi kraad (1969)
Eriala: füüsik-matemaatik
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 26 aastat
Õpetatavad õppeained: matemaatika, matemaatiline statistika ja -planeerimine
Haridustase: kõrgharidus, PHD
Lõpetatud kõrgkool: Tartu Riiklik Ülikool (1955), TPI aspirantuur (1967)
Eriala: matemaatik
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 24 aastat
Õpetatavad õppeained: matemaatika, majandusstatistika ja -planeerimine
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tallinna Pedagoogiline Instituut (1966 ja 1980)
Eriala: eesti keele ja kirjanduse õpetaja, vene keele ja kirjanduse õpetaja
Põhilised tegevusalad: õpetaja ja õppejõud
Tööstaaž õppejõuna: 22 aastat
Õpetatavad õppeained: eesti ja vene keel
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tallinna Polütehniline Instituut (1975)
Eriala: ökonomist
Põhilised tegevusalad: ettevõtja, õppejõud, konsultant
Tööstaaž õppejõuna: 21 aastat
Õpetatavad õppeained: ärijuhtimine, maksundus, raamatupidamine, pangandus
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: Tallinna Pedagoogiline Instituut (1956)
Eriala: matemaatika ja füüsika õpetaja
Põhilised tegevusalad: õppejõud, koolitaja, keskastmejuht eraettevõttes
Tööstaaž õppejõuna: 25 aastat
Õpetatavad õppeained: matemaatika
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: Volgogradi Riiklik Pedagoogiline Instituut (1977)
Eriala: inglise ja saksa keele filoloog
Põhilised tegevusalad: turismindus (giid), konsultant, õppejõud, koolitaja
Tööstaaž õppejõuna: 12 aastat
Õpetatavad õppeained: inglise keel, saksa keel
Haridustase: õigusteaduste magister
Lõpetatud kõrgkool: Sotsiaal-Humanitaarinstituut (2005), Audentese Ülikool (magistrantuur, 2006),
Eriala: jurist, ökonomist, raamatupidaja
Põhilised tegevusalad: TTÜ doktorant, ettevõtlus, õigusabi, õppejõud
Tööstaaž õppejõuna: 8 aastat
Õpetatavad õppeained: finantsõigus, raamatupidamine, rahvusvaheline raamatupidamine, eelarvestamine
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: MRÜ (1980) filoloog, TMK (1992) raamatupidaja
Eriala: filoloog raamatupidaja
Põhilised tegevusalad: õppejõud, tegevdirektor eraettevõttes
Tööstaaž õppejõuna: 14 aastat
Õpetatavad õppeained: finantsturud, ettevõtte rahandus, siseaudit, pangandus
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: TPI (1973)
Eriala: insener-ökonomist
Põhilised tegevusalad: õppejõud
Tööstaaž õppejõuna: 18 aastat
Õpetatavad õppeained: ettevõtlus, turundus, ettevõtte ökonoomika, kindlustus, majandusajalugu
Haridustase: kõrgharidus, magister*
Lõpetatud kõrgkool: Moskva Majandusinstituut (1978)
Eriala: raamatupidaja
Põhilised tegevusalad: õppejõud
Tööstaaž õppejõuna: 34 aastat
Õpetatavad õppeained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, raamatupidamise rahvusvahelised standardid, kulude arvestus, eelarvestus
Haridustase: Kõrgharidus, magister*, aspirantuur
Lõpetatud kõrgkool: EPA, 1974
Eriala: ökonomist, ökonoomika ja organiseerimine
Põhilised tegevusalad: FIE - raamatupidamisteenus, raamatupidamise õppejõud, teaduslik uurimustöö
Tööstaaž õppejõuna: 18 aastat
Õpetatavad õppeained: raamatupidamine, pangandus, turundus, finantsanalüüs
Haridustase: Kesk-eriharidus
Lõpetatud kõrgkool: Tallinna Majanduskool
Eriala: ökonomist
Põhilised tegevusalad: Ettevõtja, lektor
Tööstaaž õppejõuna: 20 aastat
Õpetatavad õppeained: raamatupidamine I ja II, raamatupidamine arvutil

Magister* – võrdsustatud magistri kraadiga Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus Vabariigi Valitsuse 6.juuni 2005.a. määrus nr. 120 Kõik õppejõud on läbinud kvalifikatsiooni tõstmise kursused vastavalt nõuetele.