SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 06.05.2019. Lõpp 30.08.2019. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 255 akadeemilist tundi (sh. loengud 85 t, praktiline töö 85 t, iseseisev töö 85 t). Hind 1920 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Ettevõtlusvormid, ettevõtlusvormi valik, ettevõtlusvormide alane seadusandlus ja selle uuendused (25 t). Äriidee, äriplaan ja selle koostamine (56 t). Ettevõtte rahastamise mudel (10 t). Ettevõtte tegevuse juhtimine (10 t). Ettevõtte raamatupidamise dokumendid: bilanss, selle sisu, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted (54 t). Ettevõtte juriidiline aabits (15 tundi). Õppejõud: K. Luhats (eesti keel), A. Hindpere-Raudsik (eesti keel), S. Siht (vene keel), G. Laane (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri