SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 06.05.2019. Lõpp 30.08.2019. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 255 akadeemilist tundi (sh. loengud 85 t, praktiline töö 85 t, iseseisev töö 85 t). Hind 1920 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Sissejuhatus erialasse (4 t). Raamatupidamise alused (50 t). Juhtimis- ja finantsarvestus (20 t). Raamatupidamisarvestus I (15 t). Raamatupidamisarvestus II (15 t). Finantsturud, maksuõigus, siseaudit (30 t). Erialapraktika II: aastaaruande koostamine, analüüs (24 t). Erialapraktika III: finantsanalüüs (12 t). Õppejõud: T. Viidna (eesti keel), S. Siht (vene keel), O. Jelfimova (vene keel), G. Laane (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri