SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 24.10.2019. Lõpp 31.10.2019. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 30 akadeemilist tundi (sh. loengud 10 t, praktiline töö 10 t, iseseisev töö 10 t). Hind 360 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Äriõigus ja äriseadustik. Äriühingud, nende loomine ja tegevuse korraldamine. Tööõigussuhted ettevõtluses ja Tööõigusseadus. Tööandja ja töövõtja pädevused. Tsiviilseadusandlus. Lepingud ja nende sõlmimise kord. Vastutus lepingutingimuste mittetäitmise korral. Kriminaal- ja administratiivvastutus majandusalaste õigusrikkumiste ja süütegude korral. Majanduskuriteod ja nende ennetamine ning sanktsioneerimine. Praktiliste situatsioonülesannete ja kaasuste lahendamine äriõiguse, tööõiguse, tsiviil- ja lepinguõiguse ning kriminaalõiguse valdkonnas. Õppejõud: A. Hindpere-Raudsik (eesti keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri