SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 10.12.2019. Lõpp 03.03.2020. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 90 akadeemilist tundi (sh. loengud 30 t, praktiline töö 30 t, iseseisev töö 30 t). Hind 1200 eurot (sh käibemaks).

Käsitletavad teemad: Ettevõtlusvormid, ettevõtlusalane seadusandlus. Äriidee, äriplaan ja selle koostamine. Ettevõtte rahastamise mudel. Ettevõtte tegevuse juhtimine. Ettevõtte raamatupidamise dokumendid: bilanss, selle sisu, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted. Õppejõud: K. Luhats (eesti keel), Laane (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri