SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 29.06.2020. Lõpp 16.07.2020. Õppekeel: eesti ja vene. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 999 eurot (sh käibemaks). Kursus toimub distantsõppena.

Käsitletavad teemad: Raamatupidamise alused: raamatupidamise dokumendid, bilanss, koostamise põhimõtted, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, aastaaruandluse koostamise põhimõtted, raamatupidamise lausendid, varade arvestus, tulud ja kulud, omakapital. Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Õppejõud: T. Kuur (eesti keel), S. Siht (vene keel).

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri