SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 09.06.2020. Lõpp 03.07.2020. Õppekeel: vene. Kursuse üldmaht 60 akadeemilist tundi (sh. loengud 20 t, praktiline töö 20 t, iseseisev töö 20 t). Hind 999 eurot (sh käibemaks). Kursus toimub distantsõppena.

Käsitletavad teemad: Üldkeele omandamine ja süvendamine suunitlusega ärikeelele. Grammatika ülesanded ja situatsioonitekstid lugemise, rääkimise, kuulamise ja kirjutamise arendamiseks. Ärikeelelise suhtluse omandamine, ärikommunikatsioon. Õppejõud: G. Kruusmägi

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri