SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kursuse info

Algus 24.08.2020. Lõpp 31.08.2020. Õppekeel: eesti. Kursuse üldmaht 12 akadeemilist tundi (sh. loengud 4 t, praktiline töö 4 t, iseseisev töö 4 t). Hind 200 eurot (sh käibemaks). Õpe toimub veebikeskkonnas.

Käsitletavad teemad: Äriõigus ja äriseadustik. Äriühingud, nende loomine ja tegevuse korraldamine. Tööõigussuhted ettevõtluses ja Tööõigusseadus. Tööandja ja töövõtja pädevused. Tsiviilseadusandlus. Lepingud ja nende sõlmimise kord. Vastutus lepingutingimuste mittetäitmise korral. Kriminaal- ja administratiivvastutus majandusalaste õigusrikkumiste ja süütegude korral. Majanduskuriteod ja nende ennetamine ning sanktsioneerimine. Praktiliste situatsioonülesannete ja kaasuste lahendamine äriõiguse, tööõiguse, tsiviil- ja lepinguõiguse ning kriminaalõiguse valdkonnas. Õppejõud: A. Hindpere-Raudsik

Sooviavaldus

Kõrgem Kesk Kesk-eri